Školení v oblasti telekomunikací


Úvod do telekomunikací

Cena školení : 20.000 Kč / osoba Délka školení: 1 denCíl školení

Získat přehled o telekomunikacích, porozumět používaným pojmům a pochopit základní principy.
Seznámit se s pevnými a mobilními telekomunikačními sítěmi.
Pochopit základy funkce telekomunikačního spojení.

Pro koho je školení určeno

Pro každého, kdo se potřebuje zorientovat v základních pojmech v telekomunikacích.

Vstupní znalosti

Žádné

Obsah

 • Vysvětlení základních pojmů
 • Požadavky na přenos hlasu a dat v telekomunikačních sítích
 • Struktura a funkce pevné telekomunikační sítě
 • Struktura a funkce mobilní telekomunikační sítě
 • Signalizace jako základní nástroj pro komunikaci mezi jednotlivými prvky sítě a jejich řízení - principy, protokoly a jejich funkce

________________________________________________________________________________

Úvod do telekomunikací pro pokročilé

Cena školení : 55.000 Kč / osoba Délka školení: 2 dny


Cíl školení

Získat stručný přehled o nových technologií v mobilních a bezdrátových sítích a porozumět použité terminologii.

Pro koho je školení určeno

Pro každého, kdo potřebuje získat základní přehled o nových technologiích v mobilních a bezdrátových sítích.Vstupní znalosti

Základní znalost telekomunikací.

Obsah

 • Co řeší mobilní sítě 2. a 3. generace a co umožňují nové mobilní a bezdrátové technologie
 • Popis nových technologií a jejich vlastnosti
 • Srovnání bezdrátových a mobilních technologií
 • Spolupráce s mobilními sítěmi 2. a 3. generace
 • Konvergence mobilních a bezdrátových technologií
 • Budoucí vývoj

________________________________________________________________________________

Mobilní sítě pro manažery a pracovníky callcenter

Cena školení : 44.000 Kč / osoba Délka školení: 2 dny


Cíl školení

Získání přehledu o mobilních sítí GSM, GPRS a UMTS.
Zlepšení schopnosti komunikace s techniky a klientem.
Získání přehledu o současných a budoucích trendech u mobilních technologií.

Pro koho je školení určeno

Pro každého, kdo potřebuje získat přehled v oblasti mobilních sítích nové generace, např. pro management nebo prodejce mobilních telefonů, či pracovníku technické podpory na callcentrech.

Vstupní znalosti:

Žádné

Obsah:

 • Vývoj mobilních sítí
 • Služby mobilních sítí, Požadavky na přenos hlasu a dat
 • Architektura sítě GSM/GPRS/UMTS, funkce jednotlivých částí sítě a jejich spolupráce
 • Signalizace jako nástroj pro řízení telekomunikační sítě
 • Bezpečnost
 • Základní scénáře a procedury (přihlášení do sítě, autentizace, location update, příchozí volání, odchozí volání, handover, ...)
 • Možnosti SIMkarty a její varianty
 • Další vývoj mobilních sítí

________________________________________________________________________________

Úvod do Billingu

Cena školení : 22.000 Kč / osoba Délka školení: 1 den


Cíl školení

Získat přehled o funkci Billingu ve světě GSM a VoIP, porozumět používaným pojmům a pochopit základní principy.
Seznámit se rozdílným Billingem pro pevné a mobilními telekomunikační sítě.
Pochopit základy funkce telekomunikačního Billingu a oceňování hovorů

Pro koho je školení určeno

Pro každého, kdo se potřebuje zorientovat v základních principech oceňování hovoru (billingu).

Vstupní znalosti

Žádné

Obsah

 • Vysvětlení základních pojmů
 • Požadavky na ocenění hlasu a dat v telekomunikačních sítích
 • Struktura a funkce pevné telekomunikační sítě pro potřeby billingu
 • Struktura a funkce mobilní telekomunikační sítě pro potřeby billingu

________________________________________________________________________________

Úvod do Billingu 2

Cena školení : 22.000 Kč / osoba Délka školení: 1 den

Cíl školení

Získat podrobný přehled o funkci Billingu ve světě GSM a VoIP, porozumět používaným pojmům a přesněji chápat rozdíly mezi používanými systémy billování. Seznámit se rozdílným Billingem pro pevné a mobilními telekomunikační sítě. Naučit se pracovat s velkoobchodním ceníkem a tarifikací.

Pro koho je školení určeno

Pro specialisty technické nebo klientské podpory řešící problematiku telekomunikací.

Vstupní znalosti

Základní znalosti billingu a telekomunikací.

Obsah

 • Vysvětlení základních pojmů
 • Metody ocenění hlasu a dat v telekomunikačních sítích
 • Charakteristika billingu pro pevné telekomunikační sítě
 • Charakteristika billingu pro mobilní telekomunikační sítě