Videoanalýza


QUEUE RESULTS

 • Detekce fronty u pokladen, přepážek a detekčních rámů.

LACK REFILL

 • Detekce a upozornění na chybějící objekty uvnitř předkonfigurovaného vnitřního prostoru (např. koš, regál) v předem definovaném čase.

GATE FLOW

 • Počítání osob, které překročí virtuální linii v určitém směru.

AREA COUNTING

 • Hlídání vymezeného prostoru s uvedením počtu osob, které se v prostoru zdržují déle než je nastavený čas. Upozornění na přeplnění hlídaného prostoru osobami.

COUNTING

 • Počítání a zaznamenávání dat o počtu vybraných objektů, které přeruší virtuální hranici ve vybraném směru.

OCCUPANCY RATE I

 • Měření a počítání počtu osob ve vytvořeném virtuálním prostoru, vyjádření hodnoty osob v procentech a možnost nastavení upozornění v případě že hodnota překročí nastavenou mez.

OCCUPANCY RATE II

 • Měření a počítání počtu objektů ve vytvořeném virtuálním prostoru, vyjádření hodnoty objektů v procentech a možnost nastavení upozornění v případě že hodnota překročí nastavenou mez.

PANIC DISORDER

 • Detekce neočekávaného chování a abnormalit určité skupiny osob v předem definovaném virtuálním prostoru. Detekuje se především rychlost a/nebo zrychlení objektů zájmu v definované oblasti.

PARKING LOT

 • Detekce a upozornění na stav obsazení předkonfigurované parkovací plochy. Zásadní je umístění kamery a její úhel pohledu na hlídané místo.

SLIP FALL

 • Detekce a upozornění na ležící osobu na zemi v případě, že tato osoba se nehýbe déle než je nastavený čas.

SMOKE FIRE I

 • Detekce a upozornění na kouř a/nebo plameny, které se zobrazí ve předem definovaném virtuálním prostoru.

STATIONARY VEHICLE

 • Detekce a upozornění na stojící vozidlo, které zůstává ve virtuální oblasti déle než je nastavený čas.

INTRUSION

 • Detekce a signalizace narušení vytvořeného virtuálního prostoru (AreaEntrance) nebo přerušení hlídané virtuální linie (TripWire) v určeném směru. Varianta pro přímé nahrání do kamery.

SMOKE FIRE II

 • Detekce a upozornění na kouř a/nebo plameny, které se zobrazí ve předem definovaném uzavřeném virtuálním prostoru.

SMOKE FIRE III

 • Detekce a upozornění na kouř a/nebo plameny, které se zobrazí ve předem definovaném venkovním virtuálním prostoru.

Seznam videodetekcí

INTRUSION - Detekce a signalizace narušení vytvořeného virtuálního prostoru (AreaEntrance) nebo přerušení hlídané virtuální linie (TripWire) v určeném směru. Varianta pro přímé nahrání do kamery.

GATE FLOW - Počítání osob, které překročí virtuální linii v určeném směru. Varianta pro přímé nahrání do kamery.

AREA COUNTING - Hlídání vymezeného prostoru s uvedením počtu osob, které se v prostoru zdržují déle než je nastavený čas. Upozornění na přeplnění hlídaného prostoru osobami. Varianta pro přímé nahrání do kamery.

ATM - Hlídání vymezeného prostoru před bankomatem, hlídání počtu osob ve vymezeném prostoru a jejich dobu po kterou se v prostoru zdržují. Varianta pro přímé nahrání do kamery.

OCCUPANCY RATE - Měření a počítání počtu osob ve vytvořeném virtuálním prostoru, vyjádření hodnoty osob v procentech a možnost nastavení upozornění v případě že hodnota překročí nastavenou mez.

HOT ZONES - Měření a vizualizace virtuálních prostorů s vyjádřením kde se nejčastěji nacházejí osoby, lze definovat různé časové okna.

LEFT OBJECT - Detekce a upozornění na ponechaný předmět v definovaném virtuálním prostoru.

STOLEN OBJECT - Detekce a upozornění na zmizení objektu z virtuálního prostoru.

LOITERING - Detekce a upozornění na objekt zájmu, který překročí setrvání na definovanou dobu v definovaném virtuálním prostoru.

PANIC DISORDER - Detekce neočekávaného chování a abnormalit určité skupiny osob v předem definovaném virtuálním prostoru. Detekuje se především rychlost a/nebo zrychlení objektů zájmu v definované oblasti.

SLIP FALL - Detekce a upozornění na ležící osobu na zemi v případě, že tato osoba se nehýbe déle než je nastavený čas.

COUNTING - Počítání a zaznamenávání dat o počtu vybraných objektů, které přeruší virtuální hranici ve vybraném směru.

AVG SPEED - Odhad a měření průměrné rychlosti objektu zájmu, upozornění na překročení hranice nebo podlimit přednastavené rychlosti.

STATIONARY VEHICLE - Detekce a upozornění na stacionární vozidlo, které zůstává ve virtuální oblasti déle než je nastavený čas.

WRONG WAY - Detekce a upozornění na objekt zájmu, který se pohybuje v zakázaném směru ve vybraném virtuálním prostoru.

SMOKE FIRE - Detekce a upozornění na kouř a/nebo plameny, které se zobrazí ve předem definovaném virtuálním prostoru.

FACE DETECTION - Detekce a upozornění na přítomnost osoby, jejího obličeje ve vybraném virtuálním prostoru.

SKIMMER DETECTION - Detekce a upozornění na přítomnost minimálních změn v pozici obrysu a virtuálního prostoru bankovního automatu nebo jiného informačního a odbavovacího kiosku.